•Kalendarz wydarzeń• help
Flat View
•Rok•
•Widok miesiąca•
•Miesiąc•
Weekly View
•Tydzień•
Daily View
•Dzisiaj•
Categories
•Kategoria•
Search
•Szukaj•

•Widok tygodnia•

19 •luty• 2018 - 25 •luty• 2018
  •Poprzedni tydzień• 19 •luty• 2018 - 25 •luty• 2018 •Następny tydzień•

•Informacje o wydajności•

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.89 MB
Application afterInitialise: 0.032 seconds, 3.87 MB
Application afterRoute: 0.040 seconds, 4.59 MB
Application afterDispatch: 0.123 seconds, 8.40 MB
Application afterRender: 0.136 seconds, 8.89 MB

•Zużycie pamięci•

9447744

•Zapytań do bazy danych: 11•

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1529754174' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'f9b73e7f04fb4be4aef0bc12aa3f21d2'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'f9b73e7f04fb4be4aef0bc12aa3f21d2','1529754234','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 7. SELECT c.id
   
    FROM jos_categories AS c
    LEFT JOIN jos_categories AS p
    ON p.id=c.parent_id
    LEFT JOIN jos_categories AS gp
    ON gp.id=p.parent_id 
    LEFT JOIN jos_categories AS ggp
    ON ggp.id=gp.parent_id
   
    WHERE c.access <= 0
   
    AND c.published = 1
   
    AND c.section = 'com_jevents'
   
    AND (c.id IN (24) OR p.id IN (24)  OR gp.id IN (24) OR ggp.id IN (24))
 8. SELECT rpt.*, ev.*, rr.*, det.*, ev.state AS published
   , YEAR(rpt.startrepeat) AS yup, MONTH(rpt.startrepeat ) AS mup, DAYOFMONTH(rpt.startrepeat ) AS dup
   , YEAR(rpt.endrepeat  ) AS ydn, MONTH(rpt.endrepeat   ) AS mdn, DAYOFMONTH(rpt.endrepeat   ) AS ddn
   , HOUR(rpt.startrepeat) AS hup, MINUTE(rpt.startrepeat ) AS minup, SECOND(rpt.startrepeat ) AS sup
   , HOUR(rpt.endrepeat  ) AS hdn, MINUTE(rpt.endrepeat   ) AS mindn, SECOND(rpt.endrepeat   ) AS sdn
   
    FROM jos_jevents_repetition AS rpt
   
    LEFT JOIN jos_jevents_vevent AS ev
    ON rpt.eventid = ev.ev_id
   
    LEFT JOIN jos_jevents_icsfile AS icsf
    ON icsf.ics_id=ev.icsid
   
    LEFT JOIN jos_jevents_vevdetail AS det
    ON det.evdet_id = rpt.eventdetail_id
   
    LEFT JOIN jos_jevents_rrule AS rr
    ON rr.eventid = rpt.eventid
   
    WHERE ev.catid IN(-1,24)
   
    AND rpt.endrepeat >= '2018-02-19 00:00:00'
    AND rpt.startrepeat <= '2018-02-25 23:59:59'
    AND ev.state=1
   
    AND ev.access <= 0 
    AND icsf.state=1
    AND icsf.access <= 0
 9. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 10. SELECT password
    FROM jos_users
    WHERE gid IN (23, 24, 25, 30)
 11. SELECT password
    FROM jos_users
    WHERE gid IN (23, 24, 25, 30)

•Wczytane pliki języka•

•Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny•

•Brak•

•Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta•

•Brak•