•Kalendarz wydarzeń• help
Flat View
•Rok•
•Widok miesiąca•
•Miesiąc•
Weekly View
•Tydzień•
Daily View
•Dzisiaj•
Categories
•Kategoria•
Search
•Szukaj•
Domylnie
29 •kwiecień• 2011
30 •kwiecień• 2011
01 •maj• 2011
02 •maj• 2011•Informacje o wydajności•

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.89 MB
Application afterInitialise: 0.036 seconds, 3.87 MB
Application afterRoute: 0.043 seconds, 4.59 MB
Application afterDispatch: 0.133 seconds, 9.47 MB
Application afterRender: 0.145 seconds, 9.92 MB

•Zużycie pamięci•

10520008

•Zapytań do bazy danych: 18•

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1529754225' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '23a80fb215057cdec6717f03746344f8'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '23a80fb215057cdec6717f03746344f8','1529754285','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 7. SELECT c.id
   
    FROM jos_categories AS c
    LEFT JOIN jos_categories AS p
    ON p.id=c.parent_id
    LEFT JOIN jos_categories AS gp
    ON gp.id=p.parent_id 
    LEFT JOIN jos_categories AS ggp
    ON ggp.id=gp.parent_id
   
    WHERE c.access <= 0
   
    AND c.published = 1
   
    AND c.section = 'com_jevents'
   
    AND (c.id IN (24) OR p.id IN (24)  OR gp.id IN (24) OR ggp.id IN (24))
 8. SELECT c.id, c.published, c.title AS ctitle,p.title AS ptitle, gp.title AS gptitle, ggp.title AS ggptitle 
    FROM jos_categories AS c
    LEFT JOIN jos_categories AS p
    ON p.id=c.parent_id
    LEFT JOIN jos_categories AS gp
    ON gp.id=p.parent_id 
    LEFT JOIN jos_categories AS ggp
    ON ggp.id=gp.parent_id 
    WHERE c.access<='0'
    AND c.section = 'com_jevents'
    AND c.published = 1
    AND c.id IN (-1,24)
 9. SELECT MIN(rpt.rp_id) AS rp_id
    FROM jos_jevents_repetition AS rpt
   
    LEFT JOIN jos_jevents_vevent AS ev
    ON rpt.eventid = ev.ev_id
   
    LEFT JOIN jos_jevents_rrule AS rr
    ON rr.eventid = ev.ev_id
   
    LEFT JOIN jos_jevents_vevdetail AS det
    ON det.evdet_id = rpt.eventdetail_id
   
    LEFT JOIN jos_jevents_icsfile AS icsf 
    ON icsf.ics_id=ev.icsid
   
    WHERE ev.catid IN(-1,24)
    AND ev.state=1
   
    AND icsf.state=1
   
    GROUP BY ev.ev_id
 10. SELECT count(DISTINCT det.evdet_id) AS cnt
   
    FROM jos_jevents_vevent AS ev
   
    LEFT JOIN jos_jevents_icsfile AS icsf
    ON icsf.ics_id=ev.icsid
   
    LEFT JOIN jos_jevents_repetition AS rpt
    ON rpt.eventid = ev.ev_id
   
    AND rpt.rp_id IN(-1,2,3,4,5)
   
    LEFT JOIN jos_jevents_rrule AS rr
    ON rr.eventid = ev.ev_id
   
    LEFT JOIN jos_jevents_vevdetail AS det
    ON det.evdet_id = rpt.eventdetail_id
   
    WHERE ev.catid IN(-1,24)
   
    AND icsf.state=1
    AND ev.state=1
 11. SELECT MIN(rpt.rp_id) AS rp_id
    FROM jos_jevents_repetition AS rpt
   
    LEFT JOIN jos_jevents_vevent AS ev
    ON rpt.eventid = ev.ev_id
   
    LEFT JOIN jos_jevents_rrule AS rr
    ON rr.eventid = ev.ev_id
   
    LEFT JOIN jos_jevents_vevdetail AS det
    ON det.evdet_id = rpt.eventdetail_id
   
    LEFT JOIN jos_jevents_icsfile AS icsf 
    ON icsf.ics_id=ev.icsid
   
    WHERE ev.catid IN(-1,24)
    AND ev.state=1
   
    AND icsf.state=1
   
    AND ev.access <= 0
   
    GROUP BY ev.ev_id
 12. SELECT rpt.rp_id,ev.*, rpt.*, rr.*, det.*
   , YEAR(rpt.startrepeat) AS yup, MONTH(rpt.startrepeat ) AS mup, DAYOFMONTH(rpt.startrepeat ) AS dup
   , YEAR(rpt.endrepeat  ) AS ydn, MONTH(rpt.endrepeat   ) AS mdn, DAYOFMONTH(rpt.endrepeat   ) AS ddn
   , HOUR(rpt.startrepeat) AS hup, MINUTE(rpt.startrepeat ) AS minup, SECOND(rpt.startrepeat ) AS sup
   , HOUR(rpt.endrepeat  ) AS hdn, MINUTE(rpt.endrepeat   ) AS mindn, SECOND(rpt.endrepeat   ) AS sdn
   
    FROM jos_jevents_repetition AS rpt 
   
    LEFT JOIN jos_jevents_vevent AS ev
    ON rpt.eventid = ev.ev_id
   
    LEFT JOIN jos_jevents_icsfile AS icsf
    ON icsf.ics_id=ev.icsid
   
    AND rpt.rp_id IN(-1,2,3,4,5)
   
    LEFT JOIN jos_jevents_rrule AS rr
    ON rr.eventid = ev.ev_id
   
    LEFT JOIN jos_jevents_vevdetail AS det
    ON det.evdet_id = rpt.eventdetail_id
   
    WHERE ev.catid IN(-1,24)
    AND ev.state=1
   
    AND icsf.state=1
   
    AND ev.access <= 0
    ORDER BY rpt.startrepeat ASC
    LIMIT 0, 10
 13. SELECT id, name
   
    FROM jos_categories
   
    WHERE id='24'
 14. SELECT id, name,description
   
    FROM jos_categories
   
    WHERE id='24'
 15. SELECT c.*, e.color
    FROM jos_jevents_categories AS e
    LEFT JOIN jos_categories AS c
    ON c.id=e.id
 16. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 17. SELECT password
    FROM jos_users
    WHERE gid IN (23, 24, 25, 30)
 18. SELECT password
    FROM jos_users
    WHERE gid IN (23, 24, 25, 30)

•Wczytane pliki języka•

•Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny•

•Brak•

•Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta•

•Brak•